Aktualności

Kursy Instruktorskie

08-10-2015

W związku z deregulacją zawodu trenera i instruktora sportu obowiązującą od dnia 23 sierpnia 2013 roku, uzyskanie przez zainteresowaną osobę tytułu Instruktora PZLA lub Trenera PZLA musi być poprzedzone uczestnictwem danej osoby w odpowiednim kursie. Kurs ten musi być zaakceptowany uprzednio przez PZLA i musi spełniać wszystkie wymagania PZLA.

PZLA dokłada bowiem najwyższych starań, żeby osoby legitymujące się tytułem Instruktora PZLA lub Trenera PZLA dysponowały najwyższymi kwalifikacjami oraz niezbędną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Jedynie osoby, które odbyły kurs zaakceptowany uprzednio przez PZLA i spełniły odpowiednie warunki, mogą legitymować się tytułem Instruktora PZLA lub Trenera PZLA.

 Zgodnie z uchwałą Zarządu PZLA z dnia 19 grudnia 2013 roku, PZLA nie uznaje dokumentów stwierdzających uprawnienia instruktorskie lub trenerskie uzyskane przez uczestników kursów, które to kursy nie otrzymały formalnej akceptacji ze strony PZLA.  

 Jednocześnie PZLA informuje, że szczegółowe informacje w zakresie uzyskania tytułu Instruktora PZLA lub Trenera PZLA, w tym lista uczelni, których kursy są honorowane przez PZLA, dostępne są na stronie internetowej PZLA (kursy).

    Prosimy wszystkich kandydatów, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje o wymaganie od organizatorów certyfikatu PZLA na konkretny kurs, oraz o ewentualną weryfikację organizatorów kursów z działem Kształcenie PZLA (kształcenie@pzla.pl)

Copyright 2006-2010 by Polski Związek Lekkiej Atletyki
Wszelkie prawa zastrzeżone

strony internetowe Bielsko