Informacje KOiU

Instytucje uprawnione do badań powykonawczych nawierzchni

12-03-2017

Wykaz instytucji uprawnionych do badań powykonawczych nawierzchni syntetycznych

Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje, że krajowymi instytucjami uprawnionymi do wykonywania raportów z badań powykonawczych parametrów nawierzchni syntetycznych obiektów lekkoatletycznych potwierdzających zgodność z parametrami określonymi przez IAAF przy wydawaniu certyfikatu dla danej nawierzchni (Product Certificate) są: 

– 
Instytut Techniki Budowlanej
   Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji
   w zakresie badań nawierzchni sportowych
   00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
   01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16

Copyright 2006-2010 by Polski Związek Lekkiej Atletyki
Wszelkie prawa zastrzeżone

tworzenie stron: TENiT Żywiec