Komisja Obiektów i Urządzeń

Nowy adres e-mailowy KOiU

Wszelką korespondencję e-mailową do Komisji Obiektów i Urządzeń prosimy przesyłać na adres:

obiekty@pzla.pl  

Zbigniew Polakowski
przewodniczący Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA

Copyright 2006-2010 by Polski Związek Lekkiej Atletyki
Wszelkie prawa zastrzeżone

tworzenie stron: TENiT Żywiec