Informacje CKS

Zjazd Delegatów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów Lekkoatletyki

16-06-2016

W związku z końcem w tym roku kolejnej kadencji CKS PZLA, na posiedzeniu plenarnym w dniu 23 kwietnia 2016 roku, CKS PZLA podjęło następujące decyzje związane z przeprowadzeniem Zjazdu Delegatów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów Lekkoatletyki (dalej „Zjazd”).

1. Termin Zjazdu ustalono na 3 - 4 grudnia 2016 roku.
2. Przyjęto następujący harmonogram realizacji poszczególnych etapów przygotowania do Zjazdu:

Lp.

Czynność

Termin

1.

Zjazdy Wojewódzkich Kolegiów Sędziów

Do końca października 2016 r.

2.

Przygotowanie i zatwierdzenie przez CKS PZLA regulaminów

Październik 2016 r.

3.

Zgłoszenie listy delegatów do CKS PZLA

Do 2 listopada 2016 r.

4.

Przesłanie materiałów do delegatów

Do 6 listopada 2016 r.

5.

Przeprowadzenie Zjazdu

3 - 4 grudnia 2016 roku

3. Zatwierdzono następujący podział mandatów na Zjazd:

Lp. WKS Mandaty
1. DOL 2
2. KPO 6
3. LBE 4
4. LBU 1
5. LDZ 4
6. MAZ 9
7. MLP 3
8. OPL 2
9. PDK 5
10. POD 5
11. POM 4
12. SLK 5
13. SWK 2
14. WLP 4
15. WMZ 1
16. ZPO 4
Łącznie 61

4. CKS PZLA zobowiązuje poszczególne wojewódzkie kolegia sędziów do przeprowadzenia zjazdów wojewódzkich kolegiów sędziów zgodnie z obowiązującymi w każdym województwie przepisami i przesłania do CKS PZLA informacji w wyznaczonych przez CKS PZLA terminach.


Centralne Kolegium Sędziów PZLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

1.    Zatwierdzono następujący podział mandatów na Zjazd:

Nowsze informacje z kategorii Informacje CKS

Copyright 2006-2010 by Polski Związek Lekkiej Atletyki
Wszelkie prawa zastrzeżone

tworzenie stron: TENiT Żywiec