Zgrupowania (kraj)

2018 ROK

04-12-2017

Zmiany dotyczące zgrupowań PZLA!!!. Dział Szkolenia informuje, że zgrupowania będą rozpoczynały się kolacją. Tylko na wyraźną i uzasadnioną prośbę zawodnika będzie można zaplanować od obiadu. Nie wykorzystanie posiłku będzie skutkowało obciążeniem finansowym.

Równocześnie informujemy, że żaden zawodnik bez ważnych badań nie będzie przyjęty na obóz!!!!!!!!!!!! To jest ostatnie ostrzeżenie. Jeżeli badania będą się kończyły w trakcie zgrupowania to zawodnik opuści obóz z dniem zakończenia ważności badań.

Copyright 2006-2010 by Polski Związek Lekkiej Atletyki
Wszelkie prawa zastrzeżone

tworzenie stron: TENiT Żywiec