Menu
1 / 0
Aktualności /

Kwestionariusz ankiety „Kompetencje trenerów lekkiej atletyki”

Iwona Godlewska, doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

Iwona Godlewska, doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie, prowadzi badania do swojej dysertacji doktorskiej na temat: „Rola oraz kompetencje trenerów lekkiej atletyki na różnych poziomach szkolenia sportowego”. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety, który pomoże określić Państwa kompetencje zawodowe oraz rolę jaką Państwo wypełniacie w swojej codziennej pracy trenerskiej. Kwestionariusz ankiety jest anonimowy oraz dobrowolny. Odpowiedzi zostaną przeznaczone tylko do celów badawczych o charakterze statystycznym, a wyniki posłużą m.in. do dostosowania tematyki szkoleń trenerskich organizowanych przez PZLA.

Dziękujemy serdecznie!

Ankieta składa się z 3 części które dotyczą kompetencji zawodowych trenera lekkiej atletyki na podstawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

W poniższych częściach ankiety  zastosowano Skalę Likerta. Przy każdej kompetencji  proszę o zaznaczenie na skali 1-5 (gdzie 1 jest wartością najniższą, a 5 najwyższą) wybraną wartość kompetencji POSIADANEJ przez Pana/Panią oraz POŻĄDANĄ w zawodzie trenera LA.

POSIADANA – ocenia Pan/Pani swoje własne/ obecne kompetencje.

POŻĄDANA – ocenia Pan/Pani kompetencje, które uważa Pan/Pani za niezbędne do wykonywania zawodu trenera na Pana/Pani poziomie szkolenia zawodników.

Cz. 1 - Umiejętności

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZ6mQvHKrUWftyZCOuGtHWwmVpOkSHFDqlL0FTaD3RJUQktDNjBPM05VSFQ2RURNSUQ3U0o5MlVQTi4u

Cz.2 - Wiedza

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZ6mQvHKrUWftyZCOuGtHWwmVpOkSHFDqlL0FTaD3RJUNVNUTDBNODQ0UDZZTEM1RjhJRFJGQUlSRS4u

Cz.3 - Kompetencje społeczne

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZ6mQvHKrUWftyZCOuGtHWwmVpOkSHFDqlL0FTaD3RJUQ0s1M0JUVDg2VE9PWlpFOTJWNzFTOUJJUS4u

Powrót do listy

Więcej