Menu
1 / 0
Aktualności /

Stanowisko Głównego Geodety Kraju ws. geodezyjnej obsługi inwestycji

    
     Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju geodezyjna obsługa inwestycji – obiektów budowlanych, która obejmuje ustanowienie nadzoru inwestorskiego powinna być wykonywana przez geodetów uprawnionych posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu 4 − geodezyjna obsługa inwestycji. Wykaz obiektów zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554). Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia, ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów budowlanych użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2 500 m3 i większej. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej, a przy jego budowie wymagane jest zachowanie wysokiej dokładności wykonania urządzeń lekkoatletycznych.

     Zgodnie więc ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju, biorąc powyższe pod uwagę, obsługa geodezyjna w trakcie budowy obiektu budowlanego, jakim jest stadion, powinna być prowadzona przez geodetę uprawnionego, posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu 4 – geodezyjna obsługa inwestycji. Podobnie, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej „Raport pomiarowy stadionu" powinno być zlecone osobie posiadającej uprawnienia zawodowe z zakresu 4.

     Mając na uwadze powyższe stanowisko Głównego Geodety Kraju, Polski Związek Lekkiej Atletyki od 2015 roku będzie dopuszczać do rozgrywania oficjalnych zawodów jedynie stadiony, dla których powykonawcza dokumentacja geodezyjna została opracowana przez geodetę uprawnionego, posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu 4 – geodezyjna obsługa inwestycji i znajdującego się w wykazie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gugik.pl.

     W ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (Orliki LA) będą realizowane także stadiony treningowe oraz stadiony, na których będą mogły być jedynie rozgrywane zawody szkolne i rekreacyjne. Sprawa wyboru wykonawcy geodezyjnej obsługi budowy i wymagań w stosunku do dokumentacji niezbędnej dla odbioru robót na stadionach, których gospodarze nie ubiegają się o dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawodów la pozostaje w wyłącznej gestii inwestorów.

Powrót do listy

Więcej