Menu
1 / 0
Aktualności /

Zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w imprezach PZLA

Zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w imprezach PZLA

Dział Szkolenia informuje, że na każde zgrupowanie PZLA osoby niepełnoletnie muszą przyjechać z załączonym, podpisanym OSWIADCZENIEM /wymóg prawny/. Na każde zgrupowanie musi być nowe Oświadczenie z wpisanym nowym terminem i miejscem zgrupowania.

Dział Szkolenia informuje, że na każde zgrupowanie PZLA osoby niepełnoletnie muszą przyjechać z załączonym, podpisanym OSWIADCZENIEM /wymóg prawny/. Na każde zgrupowanie musi być nowe Oświadczenie z wpisanym nowym terminem i miejscem zgrupowania.

W przypadku nie posiadania takiego oświadczenia, zawodnik nie może być przyjęty na zgrupowanie/imprezę organizowaną przez PZLA.Obowiązuje od dnia 26.01.2017r i dotyczy wszystkich rozpoczynających się od tego dnia zgrupowań.

Oświadczenie należy w dniu rozpoczęcia zgrupowania przekazać trenerowi prowadzącemu. Trener po zakończeniu zgrupowania oświadczenie dołącza do dokumentacji obozowej /lista obecności, sprawozdanie itp./ i przesyła do Związku.

Powrót do listy

Więcej