Akredytacje dziennikarzy

MP U20 w Suwałkach: akredytacje mediów

16-06-2016

Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje, że Komitet Organizacyjny 70. Mistrzostw Polski Juniorów U20, które od 1 do 3 lipca odbywać się będą w Suwałkach rozpoczął proces zbierania wniosków o przyznanie akredytacji dziennikarskich.

Akredytacje prasowe na 70. Mistrzostwa Polski Juniorów U20 w Lekkoatletyce (1-3 lipca 
2016 r.) będą wydawane przedstawicielom mediów tylko na podstawie wypełnionych 
i przesłanych faxem (87 563 18 56) lub drogą mailową na adres kamil.klimek@osir.suwalki.pl specjalnych wniosek (pobierz wniosek [.pdf]).

Termin:
Wnioski akredytacyjne będą przyjmowane do 27 czerwca 2016. Lista dziennikarzy i fotoreporterów, którzy otrzymali akredytacje, zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mpj.suwalki.pl (zakładka „MEDIA”) nie później niż do 29 czerwca 2016 r.

Odbiór akredytacji:
Dziennikarze i fotoreporterzy odbierają przyznane akredytacje w punkcie informacyjnym znajdującym się w biurze zawodów.

Zasady pracy mediów:

Akredytowani przedstawiciele mediów mają możliwość prowadzenia relacji z 70. Mistrzostw Polski Juniorów U20 w Lekkoatletyce w następujących strefach:
trybuna prasowa
mixed zone (wywiady z zawodnikami, którzy ukończyli daną konkurencję)
press room (konferencja prasowa)
strefa zero (płyta stadionu)

Do bezpośrednich wypowiedzi na tematy organizacyjne związane z 70. Mistrzostwami Polski Juniorów U20 w Lekkoatletyce upoważniony jest rzecznik prasowy lub inna wskazana osoba. 
W najważniejszych kwestiach będą publikowane stosowne oświadczenia na stronie oficjalnej mistrzostw, z odesłaniem do bazy zarejestrowanych dziennikarzy.

Ograniczenia:
Z uwagi na ograniczenia dotyczące liczby fotoreporterów poruszających się na płycie stadionu, organizator wprowadza limit akredytacji prasowych dla ww. strefy (5 osób). O przyznaniu akredytacji decyduje kolejność złożenia wniosku.

Uwaga!
W związku z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wniosek powinien zawierać PESEL osoby ubiegającej się o akredytację.

Osoba do kontaktu/rzecznik prasowy:

Kamil Klimek
Kierownik Działu Sportu, Rekreacji i Marketingu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
tel. 602 233 130
e-mail: kamil.klimek@osir.suwalki.pl

Copyright 2006-2010 by Polski Związek Lekkiej Atletyki
Wszelkie prawa zastrzeżone

strony internetowe Bielsko