Aktualności

Oświadczenie PZLA dot. obozu w Chula Vista

06-04-2017

 

 

Po otrzymaniu wyjaśnień od  członków ekipy przebywającej na zgrupowaniu szkoleniowym w Chula Vista PZLA informuje, że:

Zawodnicy przyznali się do faktu, iż znaleziono w ich lodówce piwo. Przeprowadzona została rozmowa przez osoby kierujące ośrodkiem z trenerami z prośbą o poinformowanie zawodników, ze są zobowiązani do stosowania się do regulaminu ośrodka. Po kilkunastu dniach od zaistniałej sytuacji sprawa została ponownie poruszona i poinformowano nas, że status zawodników został zmieniony na „zewnętrzny”. W konsekwencji kierownictwo  ośrodka pomogło w przeniesieniu zawodników do pobliskiego hotelu  z zachowaniem dostępu do obiektów szkoleniowych. Wiemy również, że pozostali uczestnicy, w tym trenerzy, poprosili o przeniesienie do tego samego hotelu i tak się stało. Jesteśmy absolutnie przekonani, że złamanie regulaminu ośrodka nie jest adekwatne i wysoce krzywdzące naszych zawodników w informacjach pojawiających się w mediach.

Jednocześnie informujemy, że nie ma żadnych konsekwencji finansowych dla Związku, a ich pobyt jest finansowany w ramach umowy z ośrodkiem w Chula Vista.

Będziemy po powrocie  wyjaśniać sprawę z zawodnikami, ale na tę chwilę i w świetle posiadanej wiedzy nie mamy powodów, aby wszczynać jakiekolwiek postępowanie dyscyplinarne.

Copyright 2006-2010 by Polski Związek Lekkiej Atletyki
Wszelkie prawa zastrzeżone

strony internetowe Bielsko