Menu
1 / 0
Aktualności /

Ogłoszenie o wyborze oferty na Wykonawcę dziennika elektronicznego

Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje o wyborze Wykonawcy dziennika elektronicznego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 5 września 2018. Komisja po otrzymaniu i zapoznaniu się z nadesłaną ofertą podjęła decyzję o wyborze oferty złożonej przez Karol Lech z siedzibą w Białymstoku, ul. Zachodnia 36 m 6B, 15-345 Białystok.

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na opublikowane zamówienie do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wpłynęła 1 oferta od 1 oferenta. Wyboru oferty dokonano na podstawie oferowanej ceny.

Powrót do listy

Więcej