Menu
1 / 0
Aktualności /

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy prowiantów

Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako „PZLA”), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym dotyczącym przygotowania i dostawy prowiantów( 2 bułki, wafelek, owoc(jabłko lub banan) prowadzonym na zasadach określonych w niniejszym Zapytaniu.

Polski Związek Lekkiej Atletyki zaprasza do składania ofert na przygotowanie i dostawę prowiantów w ilości 2200 szt ( 2szt bułki z wędliną i serem, 1 szt wafelek, 1 szt owoc ( jabłko lub banan) Szczegóły zaproszenia, specyfikacja oraz niezbędny formularz w załączeniu . Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności do siedziby PZLA ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa do dnia 04 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do siedziby PZLA. Oferty dostarczone po 04 kwietnia 2019 r. po godzinie 12:00 nie będą brały udziału w rozstrzyganiu zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podpisem „Oferta na przygotowanie i dostawę 2200 szt prowiantów" Oferty złożone bez zachowania tej formy nie będą brały udziału w rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Powrót do listy

Więcej