Menu
1 / 0
Aktualności /

Mistrzostwa Polski 2020 i 2021 – pierwszy etap wyboru organizatorów

Mistrzostwa Polski 2020 i 2021 – pierwszy etap wyboru organizatorów

Polski Związek Lekkiej Atletyki rozpoczyna pierwszy etap wyboru organizatorów imprez mistrzowskich w sezonach 2020 oraz 2021.

W przypadku sezonu 2020 można aplikować o przyznanie wszystkich mistrzostw Polski oprócz mistrzostw seniorów (te – zgodnie z decyzją Zarządu PZLA z 2018 roku – odbędą się we Włocławku). Zarząd PZLA przyjmuje także zgłoszenia chętnych do organizacji zawodów w 2021 roku (we wszystkich kategoriach wiekowych).

Podmioty chętne do zorganizowania głównych imprez w sezonach 2020 oraz 2021 proszone są o przesłanie listu intencyjnego w tej sprawie na adres mistrzostwapolski@pzla.pl do dnia 23 sierpnia 2019.

Po wskazanym powyżej terminie PZLA roześle, do wybranych oferentów, stosowne druki aplikacji. Na wypełnione materiały będziemy oczekiwać do dnia 17 września. Druk aplikacji należy odesłać na adres mistrzostwapolski@pzla.pl.

Po przesłaniu szczegółowych ofert, po konsultacjach z Centralnym Kolegium Sędziów, a także Komisjami: Sportowo-Techniczną oraz Obiektów i Urządzeń, Zarząd PZLA podejmie ostateczną decyzję o powierzeniu organizacji wydarzenia oferentowi. Następnie z organizatorami zostanie podpisana stosowana umowa.

Uwagi

Przy ubieganiu się o organizację mistrzostw Polski obiekt powinien posiadać Świadectwo PZLA.

Ogólne wymogi dot. obiektu:

Impreza

Wymóg obiektowy

PZLA Mistrzostwa Polski seniorów

minimum 8 torów okrężnych

PZLA Mistrzostwa Polski U20

minimum 8 torów okrężnych, po dwie skocznie do wzwyż, tyczki, w dal i trójskoku oraz dwie rzutnie do pchnięcia kulą

PZLA Mistrzostwa Polski U23

minimum 8 torów okrężnych (w drodze wyjątków dopuszcza się stadion 6-torowy)

PZLA Mistrzostwa Polski U16

minimum 6 torów okrężnych i 8 na prostej

PZLA Mistrzostwa Polski w sztafetach i wielobojach

minimum 8 torów okrężnych oraz minimum po dwie skocznie do wzwyż, tyczki, w dal i trójskoku oraz dwie rzutnie do pchnięcia kulą

PZLA Drużynowe Mistrzostwa Polski. Finał Ligi

minimum 8 torów okrężnych (w drodze wyjątków dopuszcza się stadion 6-torowy)

W przypadku mistrzostw Polski w biegach ulicznych oraz chodzie sportowym trasa musi posiadać atest PZLA.

Organizator pokrywa pełen koszt przeprowadzenia mistrzostw Polski w tym m.in.:

- koszty sędziowskie,
- koszty reżyserii zawodów (w przypadku mistrzostw Polski U16, U20, U23, seniorzy, wieloboje/sztafety)
- koszty adaptacji obiektu do transmisji TV

W przypadku mistrzostw Polski seniorów PZLA gwarantuje transmisję telewizyjną. 

Podczas organizacji zawodów obowiązują przepisy IAAF/PZLA, a w zawodach mają prawo startu wyłącznie zawodnicy z ważnymi licencjami (obowiązuje system zgłoszeń Starter PZLA).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Maciej Jałoszyński, maciej.jaloszynski@pzla.pl

Powrót do listy

Więcej