Menu
1 / 0
Aktualności /

Nowa publikacja dot. chodu sportowego

Nowa publikacja dot. chodu sportowego

Cieszący się dużym zainteresowaniem cykl publikacji Świat Chodu Sportowego i mający przychylny oddźwięk w środowisku lekkoatletycznym w szczególności związanym z chodem sportowym a także u historyków kultury fizycznej skłoniły autorów Jarosław Kisiel, Krzysztof Kisiel z Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Włodzimierza Szymański z Komisji Statystycznej PZLA, do jej kontynuowania.

Ukazał się VII tom z tego cyklu Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1904–1945 Jest ona swoistą kontynuacją wydanych wcześniej, sześciu tomów dotyczących historii chodu sportowego w Polsce w okresie powojennym. Tym razem autorzy wrócili do zarania polskiego chodu sportowego. Zakres czasowy publikacji obejmuje więc lata 1904–1945. Rozpoczyna się wraz z rozegraniem pierwszych zawodów chodziarskich, jakie odnotowano na ziemiach polskich i biegnie aż do zakończenia drugiej wojny światowej. Zawiera zbiór wyników z wszystkich zawodów sportowych z tego okresu, jest to wynik długoletniej pracy Włodzimierza Szymańskiego.

HISTORIA CHODU

Powrót do listy

Więcej