Menu
1 / 0
Aktualności /

Zespół długu czasowego „jet lag” – strategie działania w kontekście IO Tokio

Zespół długu czasowego „jet lag” – strategie działania w kontekście IO Tokio

Zespół długu czasowego (ang. jet lag syndrom) to objawy pojawiające się na skutek nagłej zmiany stref czasowych (podróż w kierunkach wschód-zachód). Stopień potencjalnych zaburzeń zależy od szybkości zmiany i liczby stref. Najcięższe adaptacyjnie są zmiany przekraczające 4 strefy czasowe. Przy zmianie 1 do 2 godzin organizm na ogół radzi sobie dość dobrze, następnego dnia możliwe jest całkowite wyrównanie.

Polecamy lekturę obszernego artykułu, którego autorem jest dr hab. Jakub Adamczyk prof. AWF, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Powrót do listy

Więcej