Menu
1 / 0
Aktualności /

Nowa publikacja dot. chodu sportowego

Nowa publikacja dot. chodu sportowego

Trening to wieloletni, zorganizowany proces, obejmujący kilka etapów, w ścisły sposób związanych z wiekiem oraz poziomem sportowym zawodnika.

Zawodnik i trener, którzy decydują się zająć chodem sportowym stają przed dużym wezwaniem. Muszą sobie zdawać sprawę, że chód sportowy jest jedyną konkurencją lekkoatletyczną, która oceniana jest przez sędziów za styl. Dlatego zawodnik stający na starcie do sportowej rywalizacji musi być przeświadczony, o tym że jest dobrze przygotowany przez szkoleniowca zarówno od strony motorycznej jak i poprawnej techniki.

W bogatej literaturze przedmiotu dotyczącej lekkiej atletyki, jest niewielka ilość publikacji poświęconych chodowi sportowemu. W szczególności treningowi chodziarzy od momentu przeprowadzenia naboru do osiągnięcia mistrzostwa sportowego.

Tę lukę postanowili wypełnić trener dr Krzysztof Kisiel, wieloletni szkoleniowiec kadry olimpijskiej w chodzie sportowym oraz teoretyk sportu, sędzia lekkoatletyczny dr Jarosław Kisiel. Z cyklu wydawniczego Świat Chodu Sportowego ukazała się ich autorstwa publikacja Wszystko o chodzie sportowym. W książce zaprezentowali swoje spostrzeżenia dotyczące treningu na wszystkich etapach szkolenia chodziarzy. Do opracowania niektórych zagadnień zaprosili, dr Jacka Biernackiego, trenera specjalizującego się w lekkoatletycznych konkurencjach rzutowych, który przedstawił Znaczenia siły w treningu chodziarza. A także psychologa sportu dr Krzysztofa Kałużnego, który od szeregu lat współpracuje z chodziarzami. W rozdziale  Kształtowanie psychiki u zawodników uprawiających chód sportowy przedstawił on i podkreślił wagę psychologii sportu dla rozwoju osobistego zawodnika oraz poziomu sportowego

Wydawcą publikacji jest Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a recenzentem dr hab. prof. AWFiS Wojciech Ratkowski

 

Powrót do listy

Więcej