Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacja dla potencjalnych uczestników ME U18 w Jerozolimie

Informacja dla potencjalnych uczestników ME U18 w Jerozolimie

W związku z wymogami rządu Izraela oraz Komitetu Organizacyjnego ME U18 PZLA prosi potencjalnych uczestników imprezy o wypełnienie oraz przesłanie - do 9 maja - wskazanych poniżej dokumentów.

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail  artur.tulowiecki@pzla.pl do dnia 9 maja.

  1. Formularz zgłoszeniowy;
  2. Elektroniczne zdjęcie typu paszportowego (wykonane u fotografa);
  3. Skan paszportu (ważność dokumentu nie może być krótsza niż 6 miesięcy od planowanego powrotu tj. 8 stycznia 2023);
  4. Certyfikat szczepienia (ważność szczepionki 2-dawkowej /lub 1-dawkowej w przypadku szczepionki J&J to 180 dni. Przyjęcie dawki przypominającej według aktualnych informacji jest ważne bezterminowo – zgodnie z wytycznymi Izraela);
  5. Zgody rodzica/opiekuna na udział niepełnoletniego w zgrupowaniach/ imprezach sportowych (załącznik 1);
  6. Zgody na badania dopingowe niepełnoletniego zawodnika (załącznik 2);
  7. Certyfikat „I run clean” (dot. zawodników) irunclean.org


Ponadto warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydatury zawodnika jest:

- posiadanie aktualnej licencji PZLA;

- posiadanie ważnych badań lekarskich;

- utworzenie konta zawodniczego i  udostępnienie tamże niezbędnych zgód rodzica/opiekuna prawnego. Każdy zawodnik musi posiadać konto zawodnicze wraz z akceptacją zgód RODO dla PZLA i MSiT

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów realizacji i rozliczenia przez PZLA programów dofinansowanych ze środków publicznych do pobrania poniżej.

Link do założenia konta zawodniczego: https://starter.pzla.pl/zaw_konto.php

kontakt w przypadku problemów z kontem: starter@starter.pzla.pl

Oświadczenie należy udostępnić na platformie. Nie wysyłamy go mailem.

Powrót do listy

Więcej