Menu
1 / 0
Aktualności /

Mecz U20 Brno 22.06.2024 - informacje i skład

Mecz U20 Brno 22.06.2024 - informacje i skład

  1. Informacje organizacyjne:

Nocleg (20/21.06) i kolacja w hotelu Silesian w Katowicach (ul. Szybowcowa 1a).

Kolacja w godz. 18:30 – 20:30. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00

Każdy uczestnik wyjazdu musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Każdy uczestnik musi posiadać ważne badania sportowe (wprowadzone przez klub do systemu).

Każdy niepełnoletni uczestnik musi dostarczyć w dniu zbiórki:

- zgoda na badania niepełnoletnich (załącznik)

- zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w zgrupowaniach i imprezach (załącznik)

  1. Transport na trasie miejsca zamieszkania - Katowice we własnym zakresie
  2. Transport uczestników

Wyjazd do Czech autokarem.

              Podróż na zawody w odzieży reprezentacyjnej z Logo ORLEN

              Wyjazd do Czech z Hotelu Silesian w dniu 21.06.2024 o godz 9:00 (po śniadaniu)

              Powrót z Czech w dniu 23.06.2024 w godzinach porannych (po śniadaniu)

  1. Zakwaterowanie podczas imprezy:

eFi Hotel
adres: Bratislavská 52, 602 00 Brno

  1. Wyżywienie podczas wyjazdu: 

Organizator zabezpiecza wyżywienie od kolacji (21.06) do śniadania (23.06)

Uczestnicy wyjazdu otrzymają diety na obiad (21.06) po zakończeniu imprezy przelewem na konto. Dane zbierane będą za pomocą formularza online:

https://forms.office.com/e/kGDkwDc6Ck

  1. Sprzęt reprezentacyjny i startowy: 

Obowiązują stroje z kolekcji 4F z logo ORLEN.  

Kolekcja 4F z logo ORLEN obowiązuje na treningu, podczas rozgrzewki, zawodów oraz we wszystkich ogólnodostępnych miejscach w trakcie trwania imprezy 

Wydawanie sprzętu rozpocznie się w czwartek 20.06.2024 w Hotelu Silesian od godz. 17:00 przez Rafała Sulwirskiego rafal.sulwirski@pzla.pl

  1. Zwrot kosztów podróży:

PZLA zwraca koszty podróży na trasie: miejsce zamieszkania –– Katowice – miejsce zamieszkania na podstawie „oświadczenia do zwrotu kosztów podróży” i ew. załączonych biletów (w przypadku braku biletów naliczony zostanie koszt przejazdu TLK/IR w 2 klasie). Druk „oświadczenia” będzie miał przy sobie kierownik -  p. Marcin Góra

Uwaga: od dnia 1 kwietnia 2017 brak numeru rachunku bankowego do przelewu zwrotu kosztów w kolumnie 9. oraz niedostarczenie do PZLA brakujących danych w ciągu 14 dni od zakończenia akcji skutkować będzie utratą prawa do wypłaty zwrotu kosztów przejazdów.

Podpis  uczestnika  musi być trwały tzn. zapis ołówkiem nie będzie akceptowany.  Brak podpisu skutkuje utratą możliwości o ubieganie się o zwrot kosztów podróży.

  1. Ubezpieczenie:

Uczestnicy objęci są ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy nr: COR388002 

Infolinia i zgłaszanie szkód: 

(+48) 22 741 39 70

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego należy kontaktować się bezpośrednio na podane numery, powołując się na numer polisy. 

Kontakt z ramienia PZLA – Paweł Karwiński  883 848 913

  1. Przypominamy o obowiązującym regulaminie korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju:

http://www.pzla.pl/file/3591-regulamin-korzystania-z-wizerunku-czlonka-kadry-narodowej-w-lekkiej-atletyce.pdf

 

UWAGA: zawodnicy/czki którzy w poprzednich latach otrzymali sprzęt reprezentacyjny (z logo Orlen), powinni zabrać go na Mecz U20

Powrót do listy

Więcej