Menu
1 / 0
Aktualności /

Posiedzenie Prezydium, Spała, 21.02.2009

21 lutego 2009 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu PZLA, rozszerzone o członków Zarządu obecnych w Spale podczas Halowych Mistrzostw Polski.

Zgodnie z porządkiem obrad omówiono następujące tematy:

1. Ustalenie składu reprezentacji na Halowe Mistrzostwa Europy.

Postanowiono trzymać się wskaźników, wcześniej zatwierdzonych przez Zarząd. Jednocześnie ustalono przedłużony termin zdobywania wskaźników (28.02 - sobota).

2. Lekkoatletyczny Orlik

Przedstawiono koncepcję budowy 16-u kompleksów lekkoatletycznych z bieżnią okólną 400 m. Po dyskusji zdecydowano się przedstawić w Ministerstwie Sportu i Turystyki propozycje trzech rodzajów obiektów: z bieżniami 200m, 300m i 400m, w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej pod budowę danego kompleksu.

3. 90-lecie PZLA

Zdecydowano o wystąpieniu do prezydenta RP o objęcie patronatem honorowym obchodów 90-lecia związku. Postanowiono powołać komitet organizacyjny obchodów, w skład którego weszli: Jan Ślęzak – dyrektor generalny, Tadeusz Pietrewicz – członek Zarządu, Lech Leszczyński – członek Zarządu, Janusz Rozum – wiceprezes PZLA, prof. dr hab. Stefan Pietkiewicz – przewodniczący Komisji Statystycznej. Lista członków komitetu jest otwarta. Komitet organizacyjny został zobowiązany do przedstawienia podziału obowiązków i harmonogramu przygotowań w ciągu 3 tygodni (do następnego posiedzenia Prezydium).

4. Założenia do konkursów na sekretarza generalnego i dyrektora sportowego

Postanowiono utrzymać w mocy warunki zaproponowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dodatkowo, w wyniku dyskusji, dodano jeden warunek dotyczący konkursu na dyrektora sportowego: zainteresowany przedłoży zobowiązanie, że po objęciu stanowiska nie będzie pełnił innej zawodowej funkcji w lekkiej atletyce.

Ogłoszenia mają się ukazać na stronie internetowej związku. Termin składania aplikacji upływa 27 marca br.

5. Opłaty licencyjne

Przedstawiono wysokości opłat licencyjnych za organizację zawodów, licencje zawodnicze i klubowe. Po dyskusji stwierdzono:

- należy stopniowo zmniejszać opłaty licencyjne tak, żeby osiągnąć niezbędne minimum.

- w obecnym roku kalendarzowym pozostawić opłaty na niezmienionym poziomie. Powodem są już zaplanowane w budżetach PZLA i wojewódzkich związków lekkiej atletyki wydatki, które mają być pokryte z opłat licencyjnych.

6. Strategia budowy obiektów lekkoatletycznych

Przedstawiono lekkoatletyczną mapę Polski, uwzględniającą wszystkie powstałe i zaprojektowane obiekty w podziale na województwa. W następnym etapie należy, uwzględniając wystąpienia władz lokalnych do PZLA i do MSiT, wypracować związkową  strategię budowy nowych obiektów na lata 2009 – 2012.

7. Komisja ds. promocji i marketingu

Przedstawiono aktualnych członków komisji (P. Januszewski, N. Rokita). Zasygnalizowano pierwsze działania (pakiety sponsorskie) oraz pierwsze kontakty z potencjalnymi sponsorami związku. Zgłoszono potrzebę zatrudnienia w związku pracownika ds. promocji i marketingu, który wykonywałby zadania opracowane przez komisję.

8. Memoriał im. J. Kusocińskiego

Przedstawiono koncepcję wspólnej dyrekcji Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego w Bydgoszczy i warszawskiego Memoriału. Decyzję w tej sprawie odłożono do następnego posiedzenia Prezydium.

9. Nowy system obsługi sportowo – technicznej

Zaakceptowano wniosek, by od sezonu letniego obowiązywał elektroniczny system obsługi zawodów (zgłoszenia, wyniki) oraz wydawania wszelkich zaświadczeń.

10. Sprawy różne

a) postanowiono włączyć do szkolenia olimpijskiego Martę Chrust-Rożej, która nabyła uprawnienia do tego szkolenia w ME ‘06.

b) postanowiono delegować na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze PKOl Prezesa PZLA Jerzego Skuchę i członka Zarządu Roberta Korzeniowskiego. Zostali oni jednocześnie kandydatami do zarządu PKOl.

Powrót do listy

Więcej