Menu
1 / 0
Aktualności /

Ustanowiono Odznakę "Korona Maratonów Polskich"

Na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2007 roku Rada Programowa Polskich Biegów Ulicznych podjęła decyzję o ustanowieniu Odznaki "Korona Maratonów Polskich" oraz o nowych rozwiązaniach organizacyjnych dotyczacych biegów ulicznych.

Podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia Biegów, która odbyła sie w dniach 17-19 listopada ub. roku w Ośrodku Przygotowan Olimpijskich COS w Wałczu, zorganizowane zostało spotkanie organizatorów najwiekszych polskich biegów ulicznych.

Jego uczestnicy zawarli porozumienie, na mocy którego zobowiązali się do podnoszenia poziomu sportowego i standardów organizacyjnych oraz ogólnego wizerunku polskich biegów ulicznych.
Do porozumienia przystapili organizatorzy nastepujacych zawodów:

- Półmaraton Warszawski
- Maraton Debno
- Cracovia Maraton
- Piła Półmaraton
- Maraton Warszawski
- Poznań Maraton

W zwiazku z powyższym powołano do życia grupę "Polskie Biegi Uliczne", której celem jest wyznaczanie i egzekwowanie najwyższych standardów organizacyjnych. Członkowie grupy przyjęli wewnetrzny regulamin obowiązujący wszystkich członków grupy.

Na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2007 roku Rada Programowa Polskich Biegów Ulicznych podjęła decyzję o ustanowieniu Odznaki "Korona Maratonów Polskich" oraz o nowych rozwiązaniach organizacyjnych dotyczacych biegów ulicznych.

Korona Maratonów Polskich
Kierując się zasadą kolekcjonowania i systematyzowania osiągnięć, wzorem "Korony Gór Polskich" lub "Korony Himalajów", wprowadza się odznakę pn. "Korona Maratonów Polskich" zwaną dalej Odznaką. Podobnie jak w alpiniźmie, tak i we wszystkich sportach, stale podwyższane są rekordy i każdy najlepszy wynik wcześniej czy później ustępuje jeszcze lepszemu. Tak jest i w biegach maratonskich. Jednak ustalanie rekordowych czasów na pokonanie dystansu 42,195 km, jest udziałem niewielu zawodników. Dla najliczniejszej rzeszy biegaczy maratonskich obok uzyskanego wyniku ważny, a może najważniejszy jest sam udział w zawodach, podczas których odczuwają radość z pokonania własnej słabości i dotarcie do mety w regulaminowym czasie.

Tym, którym nie wystarczają starty w przypadkowo wybranych biegach maratonskich organizowanych na terenie Polski, przedstawiamy propozycję udziału w pięciu maratonach, zaliczanych do największych w naszym kraju i które zgłosiły akces do Odznaki. Do tych maratonów, zwanych Organizatorami, zalicza się:

1. Maraton Debno
2. Cracovia Maraton
3. Maraton Warszawski
4. Maraton Poznański

Nazwa piątego biegu zostanie podana do wiadomości do końca marca 2007 roku.

[Agata Adamczewska - Maratony Polskie]

Powrót do listy

Więcej