Menu
1 / 0
Aktualności /

Komunikat dla organizatorów imprez

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim proponujemy utrzymywanie bliższej współpracy z organizatorami imprez lekkoatletycznych zgłoszonych do kalendarza PZLA.

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim proponujemy utrzymywanie bliższej współpracy z organizatorami imprez lekkoatletycznych zgłoszonych do kalendarza PZLA.

Sugerujemy przestrzeganie poniższych zasad komunikowania się z Biurem PZLA umożliwiających przekazanie wszystkim zainteresowanym, w tym kibicom lekkoatletyki, szybszej i pełniejszej informacji o zawodach. 

1. Komunikat organizacyjny

      Termin nadsyłania: nie później niż 30 dni przed zawodami
      Adres: techniczny@pzla.pl

2. Zapowiedź imprezy

      Krótka informacja o zbliżających się zawodach (najważniejsi zawodnicy, „gwóźdź programu”, …)
      Termin ew. nadsyłania: 3 dni – 1 dzień przed zawodami
      Adres: media@pzla.pl

3. Sprawozdanie z imprezy

      Krótka informacja o przebiegu zawodów (najciekawsze konkurencje, najlepsze wyniki, ustanowione rekordy, …)
      Termin ew. nadsyłania: po zakończeniu zawodów (ew. rano następnego dnia)
      Adres: media@pzla.pl

4. Wyniki zawodów

      Kompletne wyniki bezwzględnie zawierające informacje dot.:
           - wiatru w konkurencjach sprinterskich, skoku w dal i trójskoku
           - wysokości i rozstawu płotków (szczególnie należy zwracać uwagę na biegi, w których parametry płotków nie są identyczne dla wszystkich zawodników)
           - wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych

      Termin nadsyłania: najpóźniej w ciągu 24 godzin – zawody z klasą MM, pozostałe zawody 48 godzin od zakończenia zawodów – chcielibyśmy jak najszybciej zamieścić oficjalne rezultaty, dodać je do bieżących tabel oraz przesłać wyniki do IAAF i EAA.
     
      Adresy (prosimy o przesyłanie na wszystkie nw.)
          - techniczny@pzla.pl
          - statystyka@pzla.pl
          - media@pzla.pl
          - zbjonik@o2.pl

       Ew. poprawki w wynikach prosimy przesyłać w postaci pełnego nowego pliku z zaznaczeniem wyróżniającym kolorem miejsc, w których wprowadzono poprawki.

       Pełny komunikat w formie wydrukowanej należy też obowiązkowo nadsyłać na adres biura PZLA w ciągu 3 dni (data stempla pocztowego)

5. Odwołanie zawodów

      W ubiegłym roku nie wszyscy organizatorzy powiadamiali Dział Sportowo-Techniczny o rezygnacji z przeprowadzenia zawodów ujętych w kalendarzu PZLA. Prosimy o przesyłanie takich informacji, bezpośrednio po podjęciu decyzji o odwołaniu imprezy.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy przeprowadzenia udanych imprez lekkoatletycznych w nadchodzącym sezonie.

 

Powrót do listy

Więcej