Menu
1 / 0
Aktualności /

Biegi przez płotki (dystans, liczba i wysokość płotków, odległości)

Biegi przez płotki (dystans, liczba i wysokość płotków, odległości)Biegi przez płotki

(dystans, liczba i wysokość płotków, odległości)

Dystans
kategoria wiekowa

Liczba płotków

Wysokość płotków [cm]

Odległość [m]

 

 

 

1*

2*

3*

400 M sen., jun.

10

91,4

45,00

35,00

40,00

400 M jun. mł.

10

83,8x

45,00

35,00

40,00

400 K sen., jun, jun. mł.

10

76,2

45,00

35,00

40,00

110 M sen.

10

106,7

13,72

9,14

14,02

110 M jun.

10

99,1x

13,72

9,14

14,02

110 M jun. mł.

10

91,4

13,72

9,14

14,02

110 M młodzicy

10

91,4

13,60

8.90

16,30

100 K sen., jun.

10

83,8x

13,00

8,50

10,50

100 K jun. mł.

10

76,2

13,00

8,50

10,50

80 K młodziczki

8

76,2

12,00

8,00

12,00

100 M chłopcy st.

10

83,8x

13,00

8,50

10,50

200 K i M

10

76,2

18,29

18,29

17,10

  80 M chłopcy mł.

8

83,8x

12,00

8,00

12,00

  80 K dziewczęta st.

8

76,2

11,50

7,50

16,00

  60 K dziewczęta mł.

6

68,6

11,00

7,00

14,00

UWAGA: tolerancja standardowej wysokości płotków +/- 3mm,

1* - od linii startu do pierwszego płotka, 2* - między płotkami, 3* - od ostatniego płotka do linii mety.

x – dopuszcza się również w okresie przejściowym odpowiednio wysokość 100.0 cm i 84.0 cm

Powrót do listy

Więcej