Menu
1 / 0
Aktualności /

Konkurs ofert na wydawanie czasopisma o tematyce lekkoatletycznej

Konkurs ofert na wydawanie czasopisma o tematyce lekkoatletycznej

Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym dotyczącym wydawania czasopisma o tematyce lekkoatletycznej  

Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym dotyczącym wydawania czasopisma o tematyce lekkoatletycznej


 

Warunki dotyczące czasopisma:

 1. Czasopismo ukazujące się z częstotliwością jednego miesiąca (12 numerów w ciągu roku)
 2. Umowa ze Związkiem zostanie podpisana na 4 lata (2017 – 2020)
 3. Każdy numer będzie zawierał do 64 stron
 4. Każdy numer musi posiadać tzw. zeszyt szkoleniowy (min. 3 artykuły w numerze)

Polski Związek Lekkiej Atletyki oczekuje sprecyzowania w ofercie:

 1. Profilu tematycznego
 2. Szaty graficznej
 3. Przewidywanego nakładu
 4. Sposobu kolportażu
 5. Warunków finansowych związanych z wydawnictwem

Informujemy, że zaangażowanie ze strony PZLA w wydawanie  czasopisma będzie polegać na:

 1. Dofinansowaniu zeszytu szkoleniowego w każdym numerze.
 2. Udostępnieniu do publikacji informacji i statystyk, które znajdują się na stronie internetowej PZLA
 3. Objęciu czasopisma patronatem PZLA (udostępnienie logo związku)
 4. Pomoc w nawiązaniu kontaktu ze sponsorami współpracującymi z PZLA w celu ew. wspierania projektu wydawniczego

Koszty wydawania (w tym druk, kolportaż, wynagrodzenie dla dziennikarzy, itp.) oraz ewentualne zyski, jakie pojawią się w ramach sprzedaży pisma zostają w gestii osoby/firmy, która zostanie wyłoniona w ramach postępowania konkursowego.

Prosimy o nadsyłanie ofert na nasz adres do dnia 21.10.2016

 

Powrót do listy

Więcej