Menu
1 / 0
Aktualności /

Konkurs dotyczący wydawania czasopisma o tematyce lekkoatletycznej

Konkurs dotyczący wydawania czasopisma o tematyce lekkoatletycznej

Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie informuje, iż nie rozstrzygnął konkursu ogłoszonego dnia 29.09.2016 dotyczącego wydawania czasopisma o tematyce lekkoatletycznej.  Jednocześnie PZLA zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym dotyczącym wydawania czasopisma o tematyce lekkoatletyczne wyłącznie w formie elektronicznej. Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie informuje, iż nie rozstrzygnął konkursu ogłoszonego dnia 29.09.2016 dotyczącego wydawania czasopisma o tematyce lekkoatletycznej.  Jednocześnie PZLA zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym dotyczącym wydawania czasopisma o tematyce lekkoatletyczne wyłącznie w formie elektronicznej. 


Warunki dotyczące czasopisma:

 1. Czasopismo ukazujące się z częstotliwością jednego miesiąca (12 numerów w ciągu roku)
 2. Umowa ze Związkiem zostanie podpisana na 4 lata (2017 – 2020)
 3. Każdy numer będzie zawierał do 64 stron
 4. Każdy numer musi posiadać tzw. zeszyt szkoleniowy (min. 3 artykuły w numerze)

Polski Związek Lekkiej Atletyki oczekuje sprecyzowania w ofercie:

 1. Profilu tematycznego
 2. Szaty graficznej - przedstawienie przykładowego layoutu graficznego
 3. Informacji nt. dostępności na poszczególnych rodzajach urządzeń i systemach operacyjnych
 4. Sposobu komunikacji i promocji czasopisma
 5. Warunków finansowych związanych z wydawnictwem

Informujemy, że zaangażowanie ze strony PZLA w wydawanie  czasopisma będzie polegać na:

 1. Dofinansowaniu "zeszytu szkoleniowego" w każdym numerze (uzależnione od przyznania środków przez MSiT)
 2. Udostępnieniu do publikacji informacji i statystyk, które znajdują się na stronie internetowej PZLA
 3. Objęciu czasopisma patronatem PZLA (udostępnienie logo związku)
 4. Pomoc w nawiązaniu kontaktu ze sponsorami współpracującymi z PZLA w celu ew. wspierania projektu wydawniczego

Koszty wydawania (w tym wynagrodzenie dla dziennikarzy, zakup zdjęć, itp.) oraz ewentualne zyski, jakie pojawią się w ramach sprzedaży pisma zostają w gestii osoby/firmy, która zostanie wyłoniona w ramach postępowania konkursowego.

Prosimy o nadsyłanie ofert na nasz adres pzla@pzla.pl do dnia 21.12.2016

Powrót do listy

Więcej