Menu
1 / 0
Aktualności /

Ruszają prace Komisji Historycznej PZLA

Ruszają prace Komisji Historycznej PZLA

Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki realizując uchwały Zjazdu powołał Komisje Historyczną a na jej przewodniczącego delegował dr. Krzysztofa Kisiela.

Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki realizując uchwały Zjazdu powołał Komisje Historyczną a na jej przewodniczącego delegował dr. Krzysztofa Kisiela.


W środowisku lekkoatletycznym już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku powstał ruch społeczny, który zaczął przekonywać „o potrzebie badań historycznych nad lekką atletyka w Polsce”. Głównym inicjatorem tego ruchu była pani prof. dr Maria Rotkiewicz. Został on przedstawiony w miesięczniku „Lekkoatletyka” w 1968 roku. Była ona dużą zwolenniczką zawężenia badań historycznych do poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych. Wskazywała główne kierunki prowadzenia badań historycznych miedzy innymi:

  • opracowania historii rozwoju w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych w Polsce,
  • przedstawienie osiągnięć polskich przedstawicieli tych konkurencji w światowych czy kontynentalnych imprezach mistrzowskich,
  • polski dorobek piśmienniczy dotyczący wybranych konkurencji,
  • zaprezentowanie sylwetek wybitnych trenerów, sędziów i działaczy wybranej konkurencji.

Właśnie te założenia pragnie realizować Komisja Historyczna, której zdaniem, dużą historie polskiej lekkiej atletyki tworzy się z małych historii.   

Jednym z głównych celów Komisji jest uchronienie przed zapomnieniem historii regionalnej lekkiej atletyki. Należy dbać o „małe ojczyzny”. W tym celu pragniemy publikować informacje o historii lekkiej atletyki, trenerach i działaczach pracujących dla tej olimpijskiej dyscypliny a także o sędziach.

W tym roku pragniemy wydać recenzowaną publikację w wersji elektronicznej posiadającą nr ISBN. Zawierać ona będzie opracowania nadesłane do komisji, po opracowaniu redakcyjnym. Jesteśmy otwarci na każdy artykuł. Zapraszamy do współpracy z Komisją wszystkich sympatyków lekkiej atletyki interesujących się jej historią.

Prosimy o przesyłanie doniesień na adresy:

Maciej Jałoszyński: m.jaloszynski@pzla.pl
Jarosław Kisiel: jaroslaw.kisiel@yahoo.com

Powrót do listy

Więcej