Menu
1 / 0
Aktualności /

Stypenia 2018

Dział Szkolenia informuje, że podczas HMP Seniorów, Toruń, 17-18.02.2018 będą podpisywane umowy stypendialne. Prosimy zawodników o wypełnienie i podpisanie Oświadczenia stypendysty 2018 i przywiezienie ze sobą. Prosimy również przywieźć ze sobą skan lub xero legitymacji studenckiej lub legitymacji szkolnej lub zaświadczenie o minimalnej krajowej. Bez aktualnej legitymacji PZLA będzie naliczał pełny ZUS.

Dział Szkolenia informuje, że podczas HMP Seniorów, Toruń, 17-18.02.2018 będą podpisywane umowy stypendialne. Prosimy zawodników o wypełnienie i podpisanie Oświadczenia stypendysty 2018 i przywiezienie ze sobą. Prosimy również przywieźć ze sobą skan lub xero legitymacji studenckiej lub legitymacji szkolnej lub zaświadczenie o minimalnej krajowej. Bez aktualnej legitymacji PZLA będzie naliczał pełny ZUS.

Powrót do listy

Więcej