Menu
1 / 0
Aktualności /

PSNW

PSNW

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking rozpoczęło działalność w 2010 roku organizacją 1. Mistrzostw Polski w Nordic Walking w Złotoryi. W kolejnych latach został rozbudowany pion rekreacyjny i powszechny oraz struktury ogólnopolskie. Celem Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking jest upowszechnianie prawidłowej techniki nordic walking w polskim społeczeństwie, rozwój sportu powszechnego, sportu dla wszystkich i rekreacji oraz promocja zdrowia. Stowarzyszenie dąży do realizacji celów poprzez organizację zawodów i cyklicznych szkoleń w zakresie nordic walking i prowadzenie ewidencji licencji.
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (głównie w obszarze programów upowszechniania).

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking jest reprezentowane w całej Polsce przez Licencjonowane Ośrodki Szkoleniowe, które wyposażone są w profesjonalny sprzęt do nordic walking, materiały promocyjne i dydaktyczne. Licencjonowane Ośrodki Szkoleniowe organizują profesjonalne szkolenia instruktorskie i sędziowskie Nordic Walking.
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki od 2014 roku.

W latach 2011-2017 PSNW podjęło współpracę z licznymi stowarzyszeniami sportowymi i kulturalnymi, między innymi młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk, a także stworzyło kilka autorskich programów, a wśród nich:

  • Nordic Walking z przeszkodami,
  • Nordic Walking jako turystyka aktywna,
  • Nordic Walking jako lek na depresję,
  • Nordic Walking w szkole podstawowej

W 2017 roku PSNW opracowało program wielkiej Rewolucji Nordic Walking, w którym ukazane są walory uprawiania nordic walking i jego wpływu na zdrowie.
W dniu 30 grudnia 2017 roku w ramach współpracy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking został złożony wniosek do PARP o włączenie kwalifikacji związanej z prowadzeniem zajęć nordic walking oraz o IC. Działania te mają na celu wymianę doświadczeń i poglądów oraz pomoc przy prowadzeniu IC.

W kolejnych latach oparciu o przepisy dotyczące rywalizacji sportowej w nordic walking oraz sędziowania zgodnymi z IAAF (na przykładzie chodu sportowego) planuje się organizację otwartych mistrzostw Polski w Nordic Walking pod patronatem honorowym PZLA, a także wprowadzenie cyklu spotkań do kalendarza PZLA, np. ogólnopolskiej rady społecznej ds. sportu amatorskiego i powszechnego. Celem działania rady będzie prowadzenie ogólnopolskich projektów (wydarzeń sportowo-rekreacyjnych), które mają na celu otwartą promocję bezpiecznego sportu amatorskiego wśród społeczeństwa w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach z dużym naciskiem na poprawę stanu zdrowia uczestników i integrację społeczną, kampanie promocyjne związane z bezpiecznym uprawianiem sportu i rekreacji.

Polskie Stowarzyszenia Nordic Walking ze wsparciem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dąży do wypromowania nordic walking jako doskonałego narzędzia w pracy z wykwalifikowanym sportowcem - lekkoatletą w formie treningu uzupełniającego, a także planuje opracować wspólne w mediach kampanie społeczne i informacyjne mające na celu zwrócenie uwagi na bezpieczny sport, potrzebę ruchu, systematykę w treningu oraz zdrowie.

Powrót do listy

Więcej