Menu
1 / 0
Aktualności /

Regulamin korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w lekkiej atletyce

Regulamin korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w lekkiej atletyce

Uchwała nr 24/2017 Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 18.08.2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju.

 

 §1

Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463, z późn. zm.) oraz § 25 pkt 7 Statutu Związku, niniejszym uchwala i przyjmuje przepisy wyznaczające zakres uprawnienia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki do wykorzystywania wizerunku członków kadry narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju – „Regulaminu korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju” o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do listy

Więcej