Menu
1 / 0
Aktualności /

Współpraca w rywalizacji na rynku usług sportowych.

Kwestionariusz ankiety w badaniach naukowych dla trenerów i instruktorów sportu.

Kwestionariusz ankiety w badaniach naukowych dla trenerów i instruktorów sportu 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSern1T7mKjbLe2mZEzsiTfnMox10160kHmU72I5XRTwkfZh_g/viewform

Badania dotyczą współpracy na rynku usług w sporcie. Sondaż diagnostyczny skierowany jest do trenerów i instruktorów sportu w celu pozyskania ich opinii na temat poziomu otwartości na współpracę w branży oraz czynniki, które taką współpracę warunkują. Celem badania jest również identyfikacja  zawieranych tzw. kontraktów relacyjnych wśród trenerów i instruktorów, którzy stanowią dla siebie konkurencję a mimo to współpracują dla podniesienia jakości obsługi klienta, dla rozwoju własnego, dla budowania marki osobistej itd..

Badania prowadzone są w ramach tematu badawczego realizowanego w AWF Wrocław, Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie,
autor: dr Aneta Stosik,
cel: monografia habilitacyjna i publikacje naukowe 

Powrót do listy

Więcej