Menu
1 / 0
Aktualności /

Rekomendacje PZLA dot. organizacji zawodów w dobie pandemii

Obecnie nie ma możliwości przeprowadzania zawodów sportowych. Z powodu trwającej pandemii COVID-19 zostaliśmy zmuszeni do zrezygnowania z organizacji wydarzeń lekkoatletycznych. Wszyscy jednak bardzo oczekują na powrót do rywalizacji. W związku z tym PZLA przedstawia rekomendacje, które oczekują na akceptację instytucji nadrzędnych, dot. organizowania zawodów gdy będzie to już możliwe.

W załączeniu przekazujemy rekomendację rozgrywania zawodów lekkoatletycznych I klasy przy ograniczonej liczbie uczestników rywalizacji sportowej przy wzmożonej transmisji koronawirusa w Polsce zgodnie z zasadami zachowania „warunków sanitarnych".

W pierwszym etapie rekomendujemy rywalizację na obiekcie lekkoatletycznym przez 50 uczestników bez udziału publiczności. Kolejne etapy i progi liczbowe osób uczestniczących w zawodach lekkoatletycznych zwiększające wstępne ograniczenie do 50 osób będą powiązane z rekomendacjami i zarządzeniami władz państwowych.

Proponowane „odmrażanie” rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów, Minister Sportu oraz Ministra Zdrowia oraz komunikatów GIS w zakresie znoszenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W załączniku prezentujemy oddzielnie propozycje wytycznych dla zawodów klasy I oraz dla zawodów klasy MM (w tym mistrzostw Polski). Materiały te, opracowane w szerokim gronie przy udziale m.in. komisji działających w PZLA (Centralne Kolegium Sędziów, Komisja Sportowo-Techniczna), stanowią propozycję przeprowadzania wydarzeń lekkoatletycznych. Materiały te zostaną złożone także do Ministerstwa Sportu.

Powrót do listy

Więcej