Menu
1 / 0
Aktualności /

Uruchomienie systemu licencyjnego na sezon 2021

Dział Sportowo-Techniczny PZLA uprzejmie informuje, że dnia 7 grudnia br. został otwarty system licencyjny PZLA na rok 2021.

Podobnie jak w latach ubiegłych aby móc wnioskować o licencje zawodnicze klub musi wcześniej posiadać ważną licencje na rok 2021. Licencje zawodnicze wydane w roku 2020 uprawniają do startu w roku 2021 do dnia 31 marca pod warunkiem posiadania ważnej na rok 2021 licencji klubowej. 

Wnioski o licencje klubowe należy składać elektronicznie w systemie STARTER PZLA. Aby móc złożyć wniosek o licencję klubową klub musi dodać do systemu w formie elektronicznych załączników (np. skanów) dokument potwierdzający rejestrację klubu, bądź uczniowskiego klubu sportowego oraz statut lub inny dokument potwierdzający zakres działalności (Ustawia o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.). Złożenie wniosku o licencje klubową bez wymaganych załączników jest niemożliwe. Woj. ZLA przed przyznaniem licencji zobowiązany jest do kontroli załączników pod kątem zgodności z ustawą.

Regulaminy dotyczące licencji oraz zmiany barw klubowych dostanę są na stronie internetowej PZLA pod adresem: https://pzla.pl/kategoria/65-licencje-i-zmiany-barw

Powrót do listy

Więcej