Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacja Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZLA dot. M. Górnego

Komisja Wyróżnień i Dyscypliny PZLA, na posiedzeniu w dniu 7 września 2021 roku, oceniając zachowania zawodnika Mateusza Górnego w Tallinie podczas Mistrzostwa Europy U20 stwierdziła, że naruszył on szereg przepisów Regulaminu Odpowiedzialności Dyscyplinarnej PZLA. Wobec powyższego, Komisja uznała zawodnika Mateusza Górnego winnym naruszenia §33, §34, §39, §50 ust.1 i §53 ust.1 Regulaminu Odpowiedzialności Dyscyplinarnej PZLA i nałożyła na zawodnika Mateusza Górnego karę zawieszenia w prawach zawodnika na okres 12 miesięcy tj. od 26 lipca 2021 roku do 25 lipca 2022 roku.

Zgodnie z §81 Regulaminu Odpowiedzialności Dyscyplinarnej PZLA, zawodnik Mateusz Górny odwołał się od orzeczenia KWiD PZLA do Zarządu PZLA, jako Organu dyscyplinarnego II instancji. Zarząd PZLA  podjął decyzję o nieuwzględnieniu złożonego odwołania, uznając orzeczenie KWiD PZLA za w pełni uzasadnione. W związku z powyższym, orzeczenie KWiD PZLA w sprawie Mateusza Górnego podjęte na posiedzeniu w dniu 7 września 2021 roku stało się prawomocne i zgodnie z postanowieniem jest podane do publicznej wiadomości.

dr Janusz Krynicki

Przew. KWiD PZLA

Powrót do listy

Więcej