Menu
1 / 0
Aktualności /

Finalne spotkanie zespołu Athletics 4 Health w Wiedniu

Finalne spotkanie zespołu Athletics 4 Health w Wiedniu

W pierwszych dniach grudnia w Wiedniu odbyło się finalne spotkanie międzynarodowego zespołu projektu Athletics 4 Health, którego liderem jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Podczas dwudniowych obrad w gmachu mieszczącym siedziby licznych austriackich związków sportowych, w tym lekkoatletycznego, omówiono dotychczasowe działania zespołu. Przedstawiono wyniki ankiet i badań, które prowadzono w ostatnich miesiącach. Dyskusja była ukierunkowana także na finalne konkluzje z pracy zespołu. Przedstawiciele pięciu federacji uczestniczących w projekcie zastanawiali się nad tym jak powinna wyglądać ostateczny dokument. Jak zaznaczono podczas dyskusji powinny w nim znaleźć się m.in. dyspozycje jak dywersyfikować środki finansowe. Ma to mieć bezpośrednie przełożenie na usprawnianie działań związanych z rozwojem lekkoatletyki. Finalny dokument ma być ważnym argumentem podczas rozmów z instytucjami finansującymi różne odnogi sportu, ale także edukacji.

Zależy nam, aby przeprowadzone analizy miały bezpośrednie przełożenie na późniejsze modyfikacje stanu posiadania oraz organizacji zajęć i treningów lekkoatletycznych w Polsce ­ – powiedział ceniony naukowiec profesor Janusz Iskra, który jest liderem zespołu naukowego w projekcie.

Przed uczestnikami teraz kilkumiesięczna praca nad przygotowaniem wspomnianego finalnego dokumentu. W Wiedniu zostały ustalone obszary, którymi w najbliższym czasie zajmą się poszczególne kraje. Ostateczny materiał zostanie opublikowany do końca 2023 roku. W przyszłym roku odbędą się też zawody sportowe dla dzieci, w których wezmą udział młodzi zawodnicy z krajów-uczestników projektu. Według wstępnych planów impreza będzie zorganizowana w Opolu. Podczas dyskusji w Wiedniu organizacja tych zawodów była jednym z kluczowych zagadnień.

Zgromadzeni mogli także zapoznać się z polskimi projektami upowszechniania lekkoatletyki. Przedstawiciele Polski zaprezentowali materiał dot. niedawnego projektu Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie, który zgromadził na starcie tysiące młodych adeptów sportu.

Przedstawiciele pięciu zaangażowanych związków lekkoatletycznych rozmawiali także o dalszej współpracy. Ze strony bułgarskiej federacji pojawiła się propozycja zaangażowania w projekt związany ze zwalczaniem dopingu, przemocy, nękania czy innych nadużyć.

Tak jak w przypadku projektu Athletics 4 Health liderem projektu była Polska, tak w przypadku tego działania to my bylibyśmy wiodącą federacją. Do końca 2023 roku wszystkie związki zrzeszone w World Athletics powinny mieć opracowane takie wytyczne, zatem przy pozyskaniu środków zewnętrznych i wspólnej pracy, a zaprosiliśmy już m.in. Polskę i Austrię, możemy osiągnąć sukces – mówiła w Wiedniu Maya Karamarinova z bułgarskiej federacji lekkoatletycznej.

Projekt Athletics 4 Health jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy związków lekkoatletycznych z pięciu krajów: Polski, Austrii, Finlandii, Bułgarii oraz Słowacji. Wiodącą rolę posiada Polski Związek Lekkiej Atletyki, który był jego inicjatorem. Zadanie ma zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023. Założeniem projektu jest zbadanie aktualnej sytuacji w młodzieżowej lekkoatletyce, przeanalizowanie problemów związanych z uprawianiem sportu oraz uzyskanie dokładnej wiedzy na temat aktualnych potrzeb rodziców, dzieci i klubów sportowych.

Projekt Athletics4Health realizowany jest dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach projektu Erasmus+.

Maciej Jałoszyński, Paweł Jesień

Powrót do listy

Więcej