Menu
1 / 0
Aktualności /

Przedłożono ważność licencji sędziego lekkoatletyki

W dniu 22 października br. odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Centralnego Kolegium Sędziów PZLA.

W dniu 22 października br. odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Centralnego Kolegium Sędziów PZLA.

Do najważniejszych omawianych kwestii i podjętych decyzji na tym posiedzeniu należały poniższe tematy.

1.      W związku z nowelizacją ustawy o kulturze fizycznej,
a w szczególności zapisów dotyczących licencji sędziego sportowego zachodzi konieczność przeprowadzenia weryfikacji ważności wydanych licencji sędziego lekkoatletyki.
Wobec powyższego CKS PZLA podjęło decyzję, że wszystkie wydane dotychczas licencje, których ważność mijała 30.04.2007 r., stają się ważne do 31.12.2007 r.

2.      Wobec konieczności zweryfikowania i wydania nowych licencji ważnych od 1.01.2008 r. CKS PZLA przyjęło harmonogram działań w tym zakresie.
Zgodnie z nim CKS PZLA do końca I kwartału 2007 r. opracuje
i zatwierdzi nowy regulamin przyznawania licencji sędziego lekkoatletyki. W ciągu dwóch następnych kwartałów, we współpracy z Wojewódzkimi Kolegiami Sędziów, CKS PZLA ustali aktualny stan sędziów czynnie pełniących funkcje sędziowskie na zawodach.
W IV kwartale 2007 r. nastąpi wydawanie nowych, ważnych do końca 2010 r., licencji sędziego lekkoatletyki.

3.      Na posiedzeniu omówiono i przyjęto zasady nadawania klasy sędziego związkowego, którą - zgodnie z decyzją ostatniego Zjazdu Delegatów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów - będzie nadawać CKS PZLA.

[Janusz Krynicki]

Powrót do listy

Więcej