Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacja z zebrania Zarządu w dniu 25.05.2016, Warszawa

Informacja  z zebrania Zarządu w dniu 25.05.2016,  Warszawa


  1. Prezes J. Skucha poinformował zebranych o złożonej przez Pawła Olszańskiego rezygnacji z członkostwa w Zarządzie PZLA.
  2. Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Wolsztyńskiego na członka Zarządu PZLA. Innej kandydatury nie  zgłoszono. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania K. Wolsztyński został członkiem zarządu Związku.
  3. H. Olszewski zapoznał zebranych ze stanem uzyskanych wskaźników na Mistrzostwa Europy oraz na Igrzyska Olimpijskie.
  4. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę wraz załącznikami zaproponowaną przez L. Leszczyńskiego o zwołaniu w dniu 19 listopada 2016r. Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku lekkiej Atletyki.
  5. Postanowiono, że sekretarz generalny P. Długosielski opracuje kryteria oceny kandydatur miast zgłaszających chęć podjęcia się organizacji Mistrzostw Świata w półmaratonie w 2020 roku (Sopot, Gdynia, Warszawa).
  6. W związku ze złożeniem przez radcę prawnego odwołania zawodniczki Sylwii Ejdys –Tomaszewskiej od decyzji zarządu postanowiono zaprosić zawodniczkę na najbliższe zebranie zarządu w celu złożenia wyjaśnień.
  7. Podjęto decyzję, żeby P. Olszańskiemu powierzyć rolę eksperta PZLA  ds. lekkiej atletyki młodzieżowej.
Powrót do listy

Więcej