Menu
1 / 0
Aktualności /

Tabela opłat dotycząca obszaru kształcenia PZLA

Tabela opłat dotycząca obszaru kształcenia PZLA

10-03-2019

Tabela opłat dotyczących obszaru kształcenia PZLA. - Zatwierdzona przez Zarąd PZLA uchwałą nr 11/2019 z dnia 10.03.2019 roku

OPŁATY

Za wydanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje PZLA

75 PLN

Za wydanie suplementu w języku angielskim

50 PLN

Za wydanie dokumentu po kursie który otrzymał certyfikat PZLA

50 PLN

 

 

Za wydanie duplikatu dokumentu potwierdzającego kwalifikacje PZLA

75 PLN

Za wydanie duplikatu suplementu w języku angielskim

100 PLN

 

 

Za koncesję na prowadzenie kursu na stopień Instruktora PZLA

300 PLN/osobę

Za koncesję na prowadzenie kursu na stopień Trenera PZLA

500 PLN/osobę

 

Koszty licencji instruktorsko/trenerskich oraz koszty udziałów w kursach/szkoleniach organizowanych przez PZLA określane są w dokumentach dotyczących poszczególnych obszarów.

 

Opłaty prosimy kierować na rachunek:

 

Polski Związek Lekkiej Atletyki

ul. Mysłowicka 4,

01-612 Warszawa

 

nr rachunku: 30 1240 6247 1111 0010 1836 8892

Tytuł przelewu: Kształcenie PZLA – Imię i Nazwisko (wymiana dyplomu)

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem faktury VAT proszę o przesłanie wszystkich potrzebnych danych na ksztalcenie@pzla.pl wraz z potwierdzeniem przelewu oraz dopisanie w tytule przelewu na końcu FV. przykład: Kształcenie PZLA – Imię i Nazwisko (wymiana dyplomu) FV

 

 

Powrót do listy

Więcej