Menu
1 / 0
Aktualności /

MECZ U23 GYŐR /HUN - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW MECZU U-23, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 05.08.2022 W GYŐR/HUN

 

Nocleg dla uczestników przed imprezą w dniu 03.08.2022

 

Hotel:   Silesian

Adres: Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

 

Nocleg w dniu 03.08 jest obligatoryjny dla wszystkich uczestników.

 

 1. Kolacja w dniu 03.08 w godz. 19:45 - 21:00.
 2. Wydawanie sprzętu w dniu 03.08 w godz. 19:00-20:00 (w hotelu Silesian). 
 3. Zebranie organizacyjne w dniu 03.08 o godz. 21:00.
 4. Zwrot za posiłek  podczas przejazdu na trasie Katowice - Győr w wys. 120 zł. Zgodnie z poniższymi informacjami nastąpi po imprezie na podstawie nr. kont podanych w oświadczeniach do kosztów podróży.

 

Udział w imprezie:

 

Każdy uczestnik imprezy musi:

 

 1. Posiadać ważny certyfikat szczepienia. Brak szczepienia uniemożliwia udział w imprezie.
 2. Posiadać aktualne badania.
 3. Posiadać konto zawodnicze.

 

Wjazd na teren Węgier

Jest możliwy na podstawie dowodu lub paszportu.

Proszę o wysyłanie w maila  z następującymi informacjami
(Termin przesyłania dokumentów: wtorek do godz. 12:00)

Temat wiadomości: Nazwisko_Imię_Mecz U23 GYŐR

 

 1. Imię i Nazwisko,
 2. Data urodzenia,
 3. Ważność badań sportowych (dot. zawodników),
 4. Ważność certyfikatu szczepienia,
 5. Konkurencja (dot. zawodników),
 6. Rodzaj dokumentu: Paszport lub dowód (proszę załączyć skan dokumentu),
 7. Numer i seria dokumentu tożsamości,
 8. Data ważności dokumentu.

proszę przesłać na adres e-mail: daniel.siwek@pzla.pl

 

Przejazdy:

Wyjazd: 04.08 z Katowic (hotel Silesian) o godz. 8:00

Powrót: 06.08 do Katowic w godzinach 12:00-13:00

 

Podczas przejazdu  Katowice –  Győr zaplanowany będzie postój na posiłek. Zakup posiłku we własnym zakresie. Refundowany w formie ryczałtu przez PZLA po imprezie na podstawie numerów kont podanych w oświadczeniu do kosztów podróży.

 

Należy uzupełnić dane konta w oświadczeniu do kosztów podróży, które posłużą to wypłaty świadczenia. Brak  numeru konta jest równoznaczny z rezygnacją z w/w świadczenia.

Sprzęt reprezentacyjny i startowy:

Sprzęt będzie wydawany w dniu 03.08*

Zawodnicy, którzy nie brali wcześniej udziału w żadnej imprezie proszeni są o kontakt z Dominikiem Owsińskim:  dominik.owsinski@pzla.pl

 

Zakwaterowanie podczas imprezy:

Hegedűs Gyula Kollégium

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.    

 

Zwrot kosztów podróży:

PZLA zwraca koszty podróży na trasie: miejsce zamieszkania – Katowice oraz Katowice – miejsce zamieszkania na podstawie „oświadczenia do zwrotu kosztów podróży” i ew. załączonych biletów (w przypadku braku biletów naliczony zostanie koszt przejazdu TLK/IR w 2 klasie). Druk „oświadczenia” będzie miał przy sobie kierownik organizacyjny – Daniel Siwek.

Przypominamy: termin dostarczenia dokumentów uprawniających do zwrotu to 14 dni od daty zakończenia imprezy.

Uwaga: od dnia 1 kwietnia 2017 brak numeru rachunku bankowego do przelewu zwrotu kosztów w kolumnie 9. oraz niedostarczenie do PZLA brakujących danych w ciągu 14dni od zakończenia akcji skutkować będzie utratą prawa do wypłaty zwrotu kosztów przejazdów.

Podpis uczestnika musi być trwały tzn. zapis ołówkiem nie będzie akceptowany. Brak podpisu skutkuje utratą możliwości ubiegania się o zwrot kosztów podróży. 

 

Proszę wypełnić WSZYSTKIE pola. 

Na maila można wysyłać tylko  bilety w wersji cyfrowej (nie zdjęcia) z widocznym imieniem nazwiskiem trasą i kwotą. Pozostałe bilety muszę być przekazane Kierownikowi lub wysłane do PZLA.

 

Jednocześnie przypominam o obowiązującym regulaminie korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju: 

http://www.pzla.pl/file/3591-regulamin-korzystania-z-wizerunku-czlonka-kadry-narodowej-w-lekkiej-atletyce.pdf 

 

Ubezpieczenie: 

Uczestnicy objęci są ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy nr: COR275277

Infolinia i zgłaszanie szkód: 

+48 22 741 39 70 – w celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów w placówce medycznej 

+48 22 469 69 69 – zgłaszanie szkody NNW 

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego należy kontaktować się bezpośrednio na podane numery, powołując się na numer polisy. 

 

W przypadku pytań, proszę kontaktować się z Danielem Siwek - e-mail: daniel.siwek@pzla.pl

 

 

 

 

Powrót do listy

Więcej