Menu
1 / 0
Aktualności /

Wymiana danych informatycznych w PZLA

Poniżej załączamy ogólne zasady współpracy z organizatorami imprez LA, które chcielibyśmy, aby obowiązywały w sezonie letnim. Wszystkie tego typu informacje będą archiwizowane w lewym menu w pozycji "Do organizatorów".

Poniżej załączamy ogólne zasady współpracy z organizatorami imprez LA, które chcielibyśmy, aby obowiązywały w sezonie letnim. Wszystkie tego typu informacje będą archiwizowane w lewym menu w pozycji "Do organizatorów".

Informatyzacja Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i współpraca z organizatorami imprez lekkoatletycznych wymusza stosowanie ścisłych zasad wymiany informacji.

Od 3 lat prowadzona jest akcja automatyzacji i spójności danych wymienianych pomiędzy Okręgami i centralą. W tym sezonie chcielibyśmy, aby jeszcze większa część organizatorów imprez lekkoatletycznych korzystała z programu „Zawody LA” (wersja standard) lub ew. ze wzoru arkusza kalkulacyjnego, który pomoże w prawidłowym opracowaniu komunikatu zawodów.

Dzięki prowadzeniu zawodów w zaproponowanych programach pomagają Państwo w tworzeniu rzetelnej i przede wszystkim szybkiej statystyki Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wykorzystując program „Zawody LA” korzystają Państwo z bazy zawodników PZLA. Dzięki temu, że do Działu Sportowo-Technicznego PZLA są przysyłane 2 pliki z zawodów (w odpowiednich formatach), istnieje możliwość automatycznego wczytywania wyników i szybkiego umieszczenia uaktualnionych tabel  w Internecie.

Proponujemy Państwu wykonywanie komunikatów końcowych w kilku rozwiązaniach:

1. Program „Zawody LA standard”, wersja 4.0 (zalecane) -  program jest do pobrania ze strony internetowej PZLA, po zgloszeniu się do Działu Sportowo-Technicznego: techniczny@pzla.pl  lub bezpośrednio pilar@domtel-sport.pl

1a. Istnieje również możliwość połączenia Systemu Zgłoszeń do zawodów z programem "Zawody LA standard" na którym przeprowadza się dalej zawody. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt na maila pilar@domtel-sport.pl.

2. Komunikat wykonany w arkuszu kalkulacyjnym wg wzoru umieszczonego na stronie PZLA.

- prowadząc komunikat w arkuszu należy przestrzegać pewnych zasad, które są niezbędne do prawidłowej wymiany danych, prosimy zapoznać się z 2 arkuszami zawartymi we wzorze,

- Arkusz 1 pokazuje przykład komunikatu,

- Arkusz 2  zawiera obowiązkowe indeksy konkurencji i rund, które należy stosować.

3. Praca w dowolnym programie opracowanym dla potrzeb lekkoatletyki, należy tylko uzgodnić z PZLA strukturę i rodzaj wymiany danych.

Nie zalecamy pisania komunikatów w programie WORD, WORDPAD, czy na maszynie do pisania. Takie komunikaty są wpisywane ręcznie i zwykle zawierają znaczną liczbę błędów.

Komunikaty z zawodów należy przesyłać pocztą e-mailową w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów (z klasą mistrzowską) oraz w ciągu 2 dni – z klasą I. Poza tym zweryfikowaną i podpisaną papierową wersję komunikatu (2 egz.) należy dostarczyć do PZLA drogą pocztową w ciągu 3 dni od zakończenia zawodów.

Nienadesłanie wyników w krótkim terminie może spowodować nieprzyznanie zawodnikowi klasy za rezultat osiągnięty w danych zawodach. Całkowitą odpowiedzialność w takim wypadku ponosi organizator zawodów.

Prosimy pamiętać, że PZLA jest zobowiązany do bardzo szybkiego przekazywania wyników uzyskiwanych na terenie Polski do IAAF, celem uaktualniania Rankingu prowadzonego przez statystyków IAAF.

Namawiamy również do częstego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za automatyzację systemu PZLA:

  1. Ryszard Pilarczyk       pilar@domtel-sport.pl
  2. Janusz Rozum            media@pzla.pl

    (Grzegorz Lipiński      domtel@domtel.pl)

WZÓR KOMUNIKATU     (w Excelu)

Powrót do listy

Więcej