Menu
1 / 0
Aktualności /

Oświadczenie do kosztów przejazdu

UWAGA! Od dnia 1 kwietnia 2017 brak numeru rachunku bankowego do przelewu zwrotu kosztów w kolumnie 9. oraz niedostarczenie do PZLA brakujących danych w ciągu 14 dni od zakończenia akcji skutkować będzie utratą prawa do wypłaty zwrotu kosztów przejazdów.

Powrót do listy

Więcej